นครศรีร่มเย็นทัวร์ | จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

นครศรีร่มเย็นทัวร์ ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช โดยมีจุดขึ้นจากกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) และ จุดลงที่ บขส.นครศรีธรรมราช

มาดูเส้นทาง ตารางเดินรถ ราคาตั๋วนครศรีร่มเย็น กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชกันครับ

นครศรร่มเย็นทัวร์กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

นครศรร่มเย็นทัวร์กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

ตาราเดินรถ ราคาตั๋ว เที่ยวรถนครศรีร่มเย็นกรุงเทพ – นครศรี

กรุงเทพ – นครศรีฯ

17:00 น. | กรุงเทพ – สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 บาท
18:00 น. | กรุงเทพ – สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง ป.1 … ราคาตั๋ว 547 บาท
19:00 น. | กรุงเทพ – สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 บาท
19:10 น. | กรุงเทพ – สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 บาท
20:30 น. | กรุงเทพ – สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 บาท

นครศรี – กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี สายใต้ใหม่)

09:00 น. | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 บาท
16:40 น. | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 บาท
17:20 น. | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 บาท
18:00 น. | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 บาท
18:10 น. | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 บาท
18:25 น.  | ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 บาท
18:35 น. | ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 บาท

ข้อมูล ณ 24-4-59

จองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ >>> [ จองตั๋ว-นครศรีร่มเย็น กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ]

ค้นหาเที่ยวรถ
 รูปตัวอย่างการเช็คราคาตั๋ว และจองตั๋วรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช
ราคาตั๋ว-ตารางเดินรถ-นครศรีร่มเย็นทัวร์เส้นทางกรุงเทพ-บขส.นครศรีธรรมราช

ราคาตั๋ว-ตารางเดินรถ-นครศรีร่มเย็นทัวร์เส้นทางกรุงเทพ-บขส.นครศรีธรรมราช

ราคาตั๋ว-ตารางเดินรถ-นครศรีร่มเย็นทัวร์เส้นทางนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ

ราคาตั๋ว-ตารางเดินรถ-นครศรีร่มเย็นทัวร์เส้นทางนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *