February 28, 2017

ขั้นตอนการจองตั๋ว

VDO – ขั้นตอนการจองตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์ – ตัวอย่าง

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step – ตัวอย่าง

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด (ก่อนเที่ยงคืน 24.00 ของวันที่ทำรายการ)

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที